Prowadzenie magazynu logistycznego, zakładu produkcyjnego, sklepu, hurtowni czy innego obiektu, w którym składuje się i przechowuje duże ilości materiałów wymaga przeprowadzania okresowych kontroli zgodności towarów. Inwentaryzacja jest niezbędna w celu wykazania różnych nieprawidłowości, ale również wykrycia naruszeń obowiązków czy uszkodzeń opakowań i ich zawartości. Jak należy ją przeprowadzać i jak się do niej przygotować?

Dlaczego inwentaryzacje są takie ważne dla przedsiębiorstw?

Przeprowadzanie inwentaryzacji nie jest jedynie wynikiem potrzeby, ale również obowiązku, jaki narzucają przepisy księgowe. Wynika to z faktu, że po zakończeniu roku rozliczeniowego przedsiębiorca musi sporządzić bilans, który stanowi podstawę do zapłaty należnego podatku. Sprzedaż towarów oraz ich zakup i umieszczanie w magazynie są na bieżąco księgowane przez cały rok. Nie oznacza to jednak, że w tym okresie nie może dojść do pomyłek czy strat, jakie wynikają np. z niewłaściwego składowania ładunków.

Inwentaryzacja jest formą kontroli, podczas której każdy przedmiot, paczka, paleta czy skrzynia są zliczane, a ich liczba jest porównywana ze stanem początkowym uwzględnionym w wykazach i księgach. Przeprowadzenie takiej kontroli i sprawdzenie stanu faktycznego przed podliczeniem podatku pozwala na uwzględnienie różnic, sporządzenie odpowiednich protokołów i skorygowanie rozliczeń. W efekcie przedsiębiorca czy właściciel magazynu unika ryzyka popełnienia poważnego przestępstwa skarbowego.

podnośniki do inwentaryzacji
Podnośniki bardzo często wykorzystywane są w magazynach. Fot. Pixabay.com

Narzędzia i dokumenty potrzebne do zrobienia inwentaryzacji

Chociaż inwentaryzacja zawsze przebiega na podstawie podobnego harmonogramu, w każdym zakładzie, sklepie czy magazynie wygląda nieco inaczej. Czynnikami, które o tym decydują są powierzchnia i sposób składowania oraz wielkość i ilość magazynowanych towarów. Im są one większe i cięższe, tym bardziej jest wymagany specjalistyczny sprzęt, w tym również podnośniki koszowe czy podnośniki masztowe.

Zanim rozpocznie się proces inwentaryzacji jest konieczne odpowiednie przygotowanie się do niego. W tym celu należy zgromadzić dokumenty księgowe, wykazy i inne materiały, które zawierają informacje o liczbie palet czy skrzyń oraz o ich przemieszczaniu. Niezbędne są też rozmaite urządzenia pomocnicze, takie jak skanery czy czytniki kodów kreskowych. Jeśli w magazynach wysokiego składowania podczas inwentaryzacji są wykorzystywane podnośniki koszowe, niezbędne jest też zadbanie o zezwolenia uprawniające do ich obsługi. Inwentaryzację przeprowadza się w zgodzie z zasadami:

  • terminowości i częstotliwości,
  • kompletności i kompleksowości,
  • porównywalności,
  • jednokrotności.

Niezbędne jest też sporządzanie na bieżąco protokołu inwentaryzacyjnego.

Do jakich typów inwentaryzacji pasują nasze rodzaje podnośników?

W wielu magazynach czy sklepach inwentaryzacja materiałów jedynie za pomocą ludzkich rąk jest niewykonalna. Przykładem są wielkopowierzchniowe markety budowlane czy magazyny logistyczne z systemem wysokiego składowania, w których policzenie towarów z najwyższego poziomu wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Do tego celu mogą być wykorzystywane podnośniki koszowe z napędem elektrycznym, które z powodzeniem mogą pracować w pomieszczeniach.

Za pomocą podnośnika koszowego można dostarczyć pracowników do wybranej strefy składowania. W wąskich przejściach doskonale sprawdzą się podnośniki teleskopowe wyposażone w 2-3-osobowy kosz. W magazynach, w których jest większa swoboda komunikacji, duże pole manewru zapewnią podnośniki koszowe przegubowe. Pozwalają one nie tylko unieść kosz na daną wysokość, ale też przemieścić go nad składowany towar. Przed korzystaniem z podnośników powinno się wyposażyć pracowników w odpowiednie zabezpieczenia w postaci lin, które mogą przypiąć do specjalnych uchwytów zainstalowanych w koszu albo na platformie.

podnośniki masztowe

Wsparcie od podnośniki.pro – wynajem dużej ilości podnośników od jednej firmy

Jeśli inwentaryzacja w centrach logistycznych, magazynach wysokiego składowania czy wielkopowierzchniowych marketach wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu, z pomocą przychodzi firma Kiloutou. W asortymencie mamy różne rodzaje podnośników, które wynajmujemy w dużych ilościach firmom i magazynom w okresie spisów kontrolnych. Dysponujemy zarówno podnośnikami koszowymi teleskopowymi, jak i przegubowymi o zasięgu ramienia do 26,5 metrów. Na potrzeby jednej inwentaryzacji oferujemy wynajem podnośników w liczbie nawet do 100 sztuk jednocześnie. Korzyści dla klienta z takiego rozwiązania to przede wszystkim:

  • sprawny proces wynajmu,
  • skrócenie czasu załatwienia formalności,
  • wsparcie techniczne naszych fachowców,
  • ułatwienie procesu inwentaryzacji dzięki sprzętowi wysokiej jakości.