BHP stanowi ważny element tworzenia każdego stanowiska pracy oraz warunków realizacji zadań zawodowych przez pracownika. Szczególnej uwadze poddaje się wybrane urządzenia, których wykorzystanie wymaga nie tylko odpowiednich uprawnień, ale też stałej kontroli ich sprawności. Takimi kwestiami zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego, który realizuje swoje zadania w oparciu o odpowiednie przepisy ministerialne.

Zadaniem UDT jest sprawowanie ogólnego nadzoru nad wszystkimi urządzeniami objętymi dozorem technicznym. Zaliczają się do nich również podnośniki. Jeszcze do niedawna podstawowym dokumentem, który regulował kwestie dozoru technicznego urządzeń oraz weryfikowania kwalifikacji ich operatorów, była Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. Obecnie przepisy UDT uległy niewielkim, ale znaczącym zmianom.

Od kiedy zmiany przepisów UDT wchodzą w życie?

Dokumentem, w którym zawarto przepisy dotyczące podnośników, jest Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zostało ono ogłoszone 30 maja 2019 roku, a weszło w życie 1 czerwca 2019 roku.

Jako firma z doświadczeniem w branży, która prowadzi działalność z zakresie wynajmu urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, my również jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów UDT i spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu. Dlatego szczególną wagę przywiązujemy do kwalifikacji zarówno naszych pracowników, jak i Klientów, którym udostępniamy podnośniki.

Czego dotyczą zmiany – główne obszary zmian w przepisach UDT

Jedną z ważniejszych zmian, jaka pojawiała się w nowym dokumencie prawnym UDT, jest terminowość uzyskanych uprawnień. Określenie czasu ważności certyfikatów ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy operator nie kwalifikuje się do obsługi sprzętu np. ze względu na zły stan zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem, okres ważności uprawnień jest wyznaczony następująco:

  • dla operatorów podestów ruchomych samojezdnych (kat. 1P) – 5 lat,
  • dla operatorów podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących i masztowych (kat. 2P) – 10 lat,
  • dla operatorów ładowarek teleskopowych (kat. 1 WJO) – 5 lat,
  • dla operatorów wózków widłowych (kat. 2 WJO) – 10 lat.

Terminowość uprawnień nie dotyczy jedynie świadectw uzyskanych po ogłoszeniu rozporządzenia. Są nimi objęte również te przyznane we wcześniejszych latach. Oznacza to, że operator wózka widłowego, który uzyskał uprawnienia 8 lat temu, za maksimum dwa lata będzie musiał je odnowić. Aby uzyskać przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy złożyć bezpłatny wniosek w UDT.

Inne zmiany, jakie wprowadza rozporządzenie, dotyczą procedur egzaminacyjnych, a w szczególności terminu zdawania egzaminu, który nie może być późniejszy niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Ponadto, egzamin na uprawnienia UDT będzie miał formę dwuczęściową – złożoną z części teoretycznej i praktycznej.

Jak zmienione przepisy UDT mają się do obsługi podnośników?

Zgodnie z kwalifikacją urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, podnośniki koszowe i teleskopowe są zakwalifikowane do kategorii 1P i 2P. W klasyfikacji są one określane jako podesty ruchome. Do tej kategorii kwalifikują się wszystkie zwyżki, nożycówki, podesty przegubowe oraz inne urządzenia dźwignicowe samobieżne i stacjonarne, których przeznaczeniem jest podnoszenie ładunku na odpowiednią wysokość.

Oznacza to, że do ich obsługi jest wymagane zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeszcze do końca maja tego roku było ono bezterminowe. W myśl nowych przepisów, jego ważność w przypadku podnośników samojezdnych zostaje skrócona do 5 lat.

Przepisy dotyczące podnośników stanowią ważny aspekt pracy naszej firmy. Wynika to z faktu, że nie tylko sami kupujemy takie maszyny, jak i czujemy się odpowiedzialni za klientów, którym je wypożyczamy. Dlatego po wejściu w życie rozporządzenia, przed podpisaniem umowy najmu i dostarczeniem urządzenia do klienta przypominamy o posiadaniu ważnego zaświadczenia lub zatrudnienia operatora z takimi uprawnieniami.